STOP 0.97.1 STOPLAP

De zogeheten 'STOPLAP' is een tijdelijke specificatie, bedoeld om in PI10 een werkende keten te realiseren, vooruitlopend op de definitieve oplossing voor PI-11 gerealiseerd zal worden. In de STOPLAP wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van de Taskforce, maar de voorgenomen modularisatie van de STOP standaard zal stapsgewijs tot stand komen in de loop van deze PI. In de drie volgende onderdelen wordt de zogeheten 'STOPLAP', de STOP specificatie voor PI10 beschreven:

Werkende keten voor PI-10

Deze pagina behandelt de voornaamste wijzigingen t.o.v. de STOP 0.97 versie voor de aanlevering: het (LVBB-)manifest met daarin het CIM-OW manifest, dat de aangeleverde CIM-OW module(s) beschrijft.

CIM-OW modules

De (C)IM-OW documentatie is te vinden op de Geonovum Github.

Lijst van bestandslocaties

De bestanden die voor de STOPLAP relevant zijn

Metadata van tekstelementen

Deze pagina beschrijft de invulling van alle metadata van de verschillende document-typen. Ook wordt aangegeven welke waardelijsten hierbij gebruikt worden.

Transformatie: Van Besluit.xml naar OfficielePublicatie.xml

Deze specificatie beschrijft de transformatie van een Besluit naar een OfficielePublicatie zodat deze bekend kan worden gemaakt

PI10 'STOPLAP' voorbeeldbestanden

De 'STOPLAP' voorbeeldbestanden t.b.v. PI10 zijn te vinden op Git

Hello DSO bestanden (demo werkende keten)